Åpenhetsloven

Som kunde eller samarbeidspartner av Utne TransportAS skal du være trygg på at vi er vårt ansvar bevisst for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettighetene i hele vår verdikjede.

Utne Transport AS er én av rundt 9.000 bedrifter i Norge som ble direkte påvirket når Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven etablerer noen nye konkrete forpliktelser for oss. Disse nye forpliktelsene innebærer blant annet en plikt til å svare på spørsmål og en plikt til å lage en generell rapport om underliggende aktsomhetsvurderinger som Utne Transport gjør i henhold til retningslinjer fra OECD.

En aktsomhetsvurdering i Åpenhetslovens forstand handler om å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Åpenhetsloven etablerer en forpliktelse til å gjøre en aktsomhetsvurdering av vår egen aktivitet i forbindelse med at vi leverer produktene til kundene. Dette kan imidlertid i noen tilfeller innebære at du som kunde eller som leverandør må aktsomhets vurderes.

Har du spørsmål? Ta kontakt med «apenhetsloven@utne-transport.no»

Redegjørelse etter Åpenhetslovens bestemmelser for 2022. 

Last ned rapport her!