Velkommen

Utne Transport er en av Sarpsborgs største transportbedrifter med en årlig omsetning på rundt 200 mill.

Vi holder til på Hafslund i Sarpsborg, og har transport innen mange områder (stykkgods, flis, container og avfall).

Vi har Vehco flåtestyringssystem som gir oss full oversikt over hvor godset/ bilene er til enhver tid og transportplanlegging og ordrer foregår i Opter/ K2

Kvalitet

Vi jobber kontinuerlig med kvalitet, og er sertifisert etter KMV-standarden. KMV(Kvalitet og Miljø på Vei) er en standard for kvalitetssikring og miljøarbeid utviklet av Norges Lastebileierforbund (NLF). 

Miljø

Selskapet er opptatt av miljø og har pr. idag nye biler med Euro 6 motor. Dette betyr lave utslipp av farlige gasser og partikler samt lavt forbruk, noe som alle setter stor pris på.

Vi samarbeider aktivt med våre partnere og leverandører, om forebyggende tiltak i forhold til transport og logistikkbransjens samlede miljøpåvirkninger.

Vår bedrift har gjennomgått kvalitetsprogrammet, og er nå en sertifisert Fair Transport bedrift!

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.